Kildehuset modtager Hele Nordjyllands Håndsrækning for foråret 2017

25. februar 2017 kl. 08:55

AaB donerer således én krone pr. fremmødt tilskuer til klubbens Alka Superligahjemmekampe på Nordjyske Arena til et godt formål. Pengene bliver halvårligt doneret ubeskåret til et godt formål i Region Nordjylland.  

HNH logo webBlandt mange ansøgere blev der i sidste uge udvalgt tre finalister. I denne uge har der været afstemning blandt de tre kandidater på AaB’s officielle hjemmeside aabsport.dk, og udfaldet blev, at Kildehuset med 54,84% af stemmerne sluttede foran Nordjysk Fødevareoverskud (23,46%) og Råt&Godt (21,70%). 

Kildehuset er et arbejdsorienteret klubhus for voksne med langvarige psykiske lidelser eller psykisk sårbarhed, ligesom man arbejder på at blive en mere kendt og attraktiv mulighed for helt unge voksne, som på grund af psykisk sårbarhed havner ved siden af uddannelse og job. 

Birthe Sloth Thomsen, leder for Kildehuset, udtaler: 

- AaB’s håndsrækning til Kildehuset har utrolig stor betydning for, at vi nu kan forfølge og handle på et af de indsatsmål, vi har sat os i forhold til gerne at ville styrke mulighederne for unge voksne i huset. 

- Mennesker, der lever med psykisk sygdom er ofte særligt sårbare og kan have meget svært ved at klare de krav, som samfundet stiller. Man kan være super udfordret på mange plan både uddannelses- og jobmæssigt samt socialt. Ensomhed, isolation og stigmatisering er også typiske faktorer, der følger i kølvandet på psykisk sygdom. 

Kildehuset -logo1- I Kildehuset har vi fokus på ressourcer frem for diagnoser, og gennem ligeværdigt samarbejde i en velstruktureret arbejdsdag oplever vi, at mange kommer sig og kommer videre. Den mulighed vil vi også gerne give det stigende antal helt unge voksne, der under pres og stress udvikler psykisk sårbarhed. 

- Håndsrækningen tænkes derfor ind i vores mål om at kunne nå ud til og være en attraktiv mulighed for flere unge - både via kurser og nyanskaffelser. Muligheder vi ikke har i vores nuværende budget, afrunder Birthe Sloth Thomsen. 

Administrerende direktør i AaB, Stephan Schors, der sidder i udvalget for Hele Nordjyllands Håndsrækning sammen med, formand for AaB Support Club Mads Aagaard, AaB-anfører Rasmus Würtz, bankdirektør i Spar Nord John Lundsgaard og presse- og kommunikationschef i AaB Brian Andersen, tilføjer 

- Vi går nu i gang med det femte forløb med Hele Nordjyllands Håndsrækning, og hos de foreløbig fire modtagere har vi kun oplevet glæde og gejst i forbindelse med samarbejdet omkring håndsrækningen.

- Som altid ser vi frem til at støtte et sympatisk projekt i Region Nordjylland, hvor vi håber ikke blot at kunne støtte økonomisk, men også via de muligheder vi har for sammen med Kildehuset at sætte spotlight på mennesker med psykiske lidelser og psykisk sårbarhed.

Det samlede beløb for forårets Alka Superliga-hjemmekampe på Nordjyske Arena vil blive doneret enten umiddelbart efter forårets sidste hjemmekamp eller i forbindelse med første hjemmekamp i den nye sæson.

Læs mere om Kildehuset her. 

Læs mere om Hele Nordjyllands Håndsrækning her.


Tidligere modtagere af Hele Nordjyllands Håndsrækning

Broen Aalborg – efterår 2016 – 69.093 kr. (1 kr. pr. tilskuer)

Hjerterummet og Cykel20 - forår 2016 - 57.357 kr. (1 kr. pr. tilskuer)

The Back To Life Project - efterår 2015 - 66.410 kr. (1 kr. pr. tilskuer)

Headspace Aalborg - forår 2015 - 54.337 kr. (1 kr. pr. tilskuer)

'