For at øge sikkerheden på Aalborg Portland Park må følgende genstande ikke medbringes på stadion:
 • Våben af enhver art 
 • Genstande der kan bruges som våben eller kasteskyts
 • Genstande, der fylder uforholdsmæssigt meget, f.eks. kufferter elle store tasker
 • Fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande 
 • Flag, der er længere end 3 meter
 • Konfettirør og øvrige konfettieffekter
 • Mekanisk drevne støjinstrumenter
 • Mad og drikkevarer, herunder alkoholiske drikke af enhver art 
 • Paraplyer
 • Flasker, bægre, krus eller dåser af materialer
 • Dyr 
 • Laserpenne
 • Større kamera, linser, objektiver mv.
 • Propagandamateriale
 • Genstande, der tjener til kommercielle formål
Listen er ikke udtømmende. 
'