Om AaB Akademiet

AaB Akademiet, som tidligere hed AaB Talent, blev oprettet i sin nuværende form i 2008 med det formål at kvalificere klubbens elitearbejde og optimere udviklingsmiljøet for udvalgte drengespillere i hele Nordjylland.

AaB Akademiet er en del af moderklubben AaB af 1885, og er samtidig med til at bygge bro mellem AaB's amatørafdeling og AaB's professionelle afdeling. På AaB Akademiet arbejdes der primært med spillere i alderen 12-19 år fra U13 til U19. Alt i alt betyder det, at der vedvarende er ca. 100 spillere fordelt på fem hold, tilknyttet vores afdeling.

AaB Akademiet sætter store krav til sig selv og har en lang tradition for at udvikle spillere på højt niveau. AaB Akademiet vil være førende indenfor talentarbejde og bestræber sig på at være blandt de bedste talentudviklingsmiljøer i Danmark. Ambitionerne stopper ikke der, idet vi ønsker at skabe Skandinaviens bedste akademi. Akademiets hold konkurrerer på det højeste niveau i Danmark, og for at matche vores spillere på allerhøjeste plan, deltager vores hold i flere eliteturneringer hen over sæsonen – både i ind- og udland.

Da AaB er Hele Nordjyllands Hold, påtager AaB Akademiet sig også et stort ansvar for at understøtte og udfolde de fodboldmiljøer og den talentmasse, der findes i regionen i alderen fra 9-12 år. Dette understøttes via mange initiativer, bl.a. gennem gode klubsamarbejder med vores mange partnerklubber, hvilket ultimativt skal være til gavn for børnefodbolden i hele Nordjylland.

 

Rekrutteringsprocedurer

På AaB Akademiet er den rekrutteringsansvarlige bindeled i alle dialoger vedrørende mulige klubskifter – uanset om det er en henvendelse fra AaB Akademiet til en klub og dernæst spiller eller en henvendelse fra forældre til AaB Akademiet.

Den indledende kommunikation mellem AaB Akademiet og klub/forældre foregår altid pr. mail – efterfølgende dialog kan være ved mail/telefon og fysiske møder.

Uanset henvendelsens karakter og ophav, så er det et krav internt på AaB Akademiet, at den indledende dialog altid foregår mellem den rekrutteringsansvarlige og AaB Akademiets kontaktperson i partnerklubben. Såfremt en spiller ikke er fra en af AaB’s partnerklubber, foregår dialogen med den sportslige ledelse i den pågældende klub. AaB Akademiet ønsker ikke at se/møde en given spiller før en god og konstruktiv dialog med spillerens klub – herunder vil AaB Akademiet også opfordre alle til at have dialog med egen klub inden en potentiel henvendelse til AaB Akademiet.

Ingen trænere eller ledere i AaB Akademiet må kontakte spillere eller forældre – medmindre de af den rekrutteringsansvarlige har fået besked derpå.

I tilfælde af kontakt med ønsket om prøvetræning eller klubskifte forventes alle på AaB Akademiet ligeledes at overdrage denne dialog til den rekrutteringsansvarlige.

I tilfælde af prøvetræning eller lignende vil en spiller altid tilbydes en afsluttende mundtlig samtale med cheftræner og/eller rekrutteringsansvarlig. Derudover modtages en skriftlig tilbagemelding af både klub og spiller/forældre.

I tilfælde af klubskifte vil den pågældende spiller tilbydes en plads på akademiets hold for årgangen og evaluering af klubskiftet vil i så fald ske efter tre måneder via en snak mellem spiller/forældre og rekrutteringsansvarlig samt via de mange årlige samtaler mellem trænerteam og spiller/forældre om både trivsel og udvikling.

Såfremt en spillers forløb på AaB Akademiet afsluttes (enten selvvalgt eller besluttet af AaB Akademiet), vil en sådan besked altid komme fra den sportslige leder i afdelingen (Head of coaching eller ungdomsudviklingstræner) og i outtro-snakken vil det søges at finde en ny klub for spilleren til at fortsætte sit fodboldliv.

Ovenstående har til hensigt at sikre, at alle interessenter i og omkring AaB kender AaB Akademiets procedure samt for at sikre, at AaB lever op til kravene fra DBU – særligt bilag 7 & 8 i licensmanualen (Regler for klubskifte & cirkulære 67).

Ved spørgsmål kontakt rekrutteringsansvarlig, Mathias Krogh på mak@aab-as.dk.

'