Persondatapolitik

AaB A/S, Hornevej 2, 9220 Aalborg Øst, Cvr-nr. 10 99 85 30 (herefter "AaB") behandler dine personoplysninger evt. afgivet i forbindelse med tilmelding til modtagelse af elektronisk kommunikation eller senere ændring heraf, jf. ovenfor, i henhold til denne datapolitik og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning. AaB A/S behandler ligeledes dine personlige oplysninger, såfremt du er registreret i forbindelse med et køb af AaB's produkter, deltagelse i en online aktivitet, et professionelt samarbejde som for eksempel via et sponsorat. Hvis du ikke kan acceptere dette, har du altid ret til at få slettet alle oplysninger AaB A/S har gemt.

Evt. ændringer til vores datapolitik vil blive offentliggjort på aabsport.dk.

 

Hvilke personoplysninger behandler AaB A/S?
AaB A/S indsamler og behandler oplysninger om dig, når du:

  • giver os oplysninger i forbindelse med, at du opretter eller foretager ændringer på din profil hos os med henblik på at benytte visse ydelser, f.eks. abonnere på nyhedsbreve, deltager i brugerundersøgelser, eller hvis du deltager i konkurrencer.
  • Foretager et køb af for eksempel merchandise, billetter eller et sponsorat
  • Vi indsamler aldrig flere oplysninger end det er os nødvendigt, for at kunne levere den ydelse du ønsker.
  • Når disse oplysninger ikke længere er nødvendige for AaB, bliver disse slettet.

 

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?
Vi kan bruge dine personoplysninger til at:

  • registrere og vedligeholde din profil
  • give dig mulighed for at benytte visse serviceydelser, f.eks. brugerundersøgelser, deltage i konkurrencer eller kampagner på hjemmesiden, deltage i loyalitetskoncepter eller informere dig om ændringer af en eller flere af serviceydelserne.
  • sikre drift og god kundeservice i webshop og billetshop.
  • vedligholde og yde god service overfor sponsorer.

 

Hvem modtager dine personoplysninger?
Vi kan videregive dine personoplysninger til:

  • forretningspartnere med henblik på at registrere og vedligeholde din brugerkonto og for at hjælpe os med at levere varer og serviceydelser til dig. Disse forretningspartnere har tavshedspligt, beskytter oplysningerne og har ikke tilladelse til at benytte dine personoplysninger til andre formål.
  • Hvis du har købt billet til en kamp via www.billet.aabsport.dk, som AaB skal spille på udebane/neutralt stadion, videregiver vi oplysninger om de(n) købte billet(ter) til arrangøren af den pågældende kamp, således ejeren af billetten kan identificeres i forbindelse med den pågældende kamp og det kan identificeres om den pågældende billet er benyttet til kampen

 

Hvor lagres dine personoplysninger?
Personoplysningerne lagres på servere i Danmark, England og hos Amazon Website Services' servere. Nogle personoplysninger administreres af tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på AaB’s vegne i henhold til denne Datapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata. Vi opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor.

Alt information kan spores og dokumenteres, så brugeren kan få oplyst hvilke informationer AaB har omkring vedkommende, som det er hans ret efter reglerne vedrørende persondata. 

Hvordan beskytter vi personoplysninger?
Vi har i overensstemmelse med persondatalovens regler truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab. Vi opbevarer personoplysninger på vores egen eller en af vore forretningspartneres sikre servere.

Adgang til oplysninger
Du kan få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Hvis du ønsker at modtage en kopi af disse oplysninger, skal du skrive til os på adressen: aab@aab-as.dk Du kan få urigtige oplysninger slettet eller korrigeret.

Videoovervågning

Formål

Aalborg Portland Park er videoovervåget med henblik på at forebygge uroligheder og overtrædelser af ordensreglementet for Aalborg Portland Park, samt for at kunne dokumentere uroligheder og overtrædelser af ordensreglementet, hvis sådanne alligevel sker.

 

Kategorier af personoplysninger vi behandler

Billede- og videooptagelser.

 

Lovhjemmel

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger til de nævnte formål er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for at vi kan forfølge vores legitime interesse i at forebygge uroligheder og overtrædelser af ordensreglementet og dokumentere sådanne hændelser, hvis de alligevel indtræffer.

 

Modtagere af personoplysninger

Oplysningerne deles med vores it-leverandører (databehandlere), som opbevarer oplysningerne for os og behandler dem efter vores instruks.

Oplysningerne kan derudover videregives til:

Politiet og klubbens/stadionejers advokater i forbindelse med overtrædelse af ordensreglementet, og

DBU’s disciplinære system ved behandling af disciplinære sager.

 

Opbevaring

Oplysningerne gemmes som udgangspunkt i op til 30 dage, hvorefter de slettes.

Oplysningerne kan dog gemmes længere, hvis det er nødvendigt med henblik på undersøgelse eller dokumentation af konkrete hændelser.

 

 

'