Uddannelse

AaB Akademiet tror vi på en helhedsorienteret talentudvikling, hvor også spillerens skoleuddannelse er en vigtig del af spillernes udvikling. Derfor har vi valgt at samarbejde med følgende uddannelsesinstitutioner, således at fodbolden bedst muligt kan kombineres med en boglig uddannelse.

 

Samarbejde med Sønderbroskolen via Elitesport Aalborg. 

Aalborg Kommune etablerede i 2008 Idrætsklasser på Sønderbroskolen i Aalborg i samarbejde med Elitesport Aalborg, der arbejder med talentudvikling inden for idrætten. 

Formålet med Idrætsklasserne er at skabe en sammenhængende hverdag, hvor der er fokus på at kombinere skolegang med idrætten i form af indlagt morgentræning tirsdag og torsdag og skabe den nødvendige fleksibilitet.

Morgentræningen i Idrætsklasserne er foranket i Elitesport Aalborg med fokus på den individuelle udvikling af den enkelte udøver med høj kvalitet på den enkelte morgentræning.

Der er udøvere fra mange forskellige idrætsgrene i Idrætsklasserne, hvor der er skabt gode rammer for de unge udøvere, der efter en idrætslig vurdering kommer i Idrætsklasserne.

Som udøver i en Idrætsklasse har man de samme fag, faglige krav osv., som enhver anden elev i folkeskolen og der er dermed et klart fokus på skolearbejdet som en integreret del af modellen.

Morgentræningen i Idrætsklasserne er med til at understøtte udøverens udvikling i klubregi og Idrætsklasserne har været en del af mange AaB-spilleres vej fra ung spiller med potentiale til U17-, U19-ligahold og til Superligaspiller.

Følgende tidligere idrætsklasseelever har debuteret på AaB's Alka Superliga-hold: Lucas Andersen, Andreas Bruhn, Jacob Blåbjerg, Frederik Børsting, Viktor Ahlmann, Oliver Abildgaard, Sebastian Grønning, Bardhec Bytygi, og Marco Ramkilde.

I informationsmaterialet til skoleåret 2017-2018 er den nuværende U17-ligaspiller Gabriel Adriano Alves Christensen den ene af de to udøvere, der fortæller om, hvordan det er at være i en Idrætsklasse.

Idrætsklasserne er en god udviklingsmulighed og der afvikles hvert år i december måned informationsmøde for alle interesserede.

Idrætsklasserne på Sønderbroskolen er en del af Aalborg Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark og det er muligt at se en intro til Idrætsklasserne via linket herunder. 

 

Efterskolesamarbejde Nordjyllands Idrætsefterskole Stidsholt (NIS)

AaB og NIS samarbejder omkring dygtige fodboldspillere, der ønsker at kombinere elitefodbold med et efterskoleophold. Som en del af elitesamarbejdet vil man blive transporteret fra NIS til AaB ugentligt i hverdagen for at deltage i klubbens elitetræning – gennemførelse af sit ugentlige styrketræningsprogram kan ske på efterskolen.

Som udgangspunkt vil man gennemføre et helt almindeligt efterskoleophold med den modning og udvikling, dette indebærer. Man skal dog forvente, at der er efterskoleaktiviteter i løbet af skoleåret, man ikke kan deltage i pga. forpligtelser i forhold til fodbold i AaB. Tilbuddet er rettet mod spillere, som efter AaB’s vurdering har niveauet til at indgå i klubbens elitetrupper. Dette kan være nuværende spillere i AaB eller spillere fra andre klubber, som trænerne vurderer, har det rette niveau.

Hvis I ønsker at høre mere om samarbejdet, kan I henvende jer til efterskoleleder Andreas Larsen på forstander@stidsholt.dk

Læs mere om NIS på skolens hjemmeside: https://stidsholt.dk/

Idrætsklasserne på Sønderbroskolen er første trin, hvor der er mulighed for at kombinere uddannelse og fodbold. På ungdomsuddannelserne er der Eliteidrætsklasser på Aalborghus Gymnasium & HF Elitesportsklasser på Handelsgymnasiet Turøgade, hvor der er indlagt tid til morgentræning. På Tech College på Tech College og Aalborg Tekniske Gymnasium og findes der også muligheder for at kombinere ungdomsuddannelse med morgentræning.

AaB Talent

'