Ordensreglement på Aalborg Portland Park

 •  Fremvisning af billetter, adgangskort eller anden akkreditering, som giver ret til ophold på stadion, skal ske til enhver tid på opfordring fra security personale, politi eller anden myndighed.
   
 • Tilskuere skal indtage den plads, der er anført på billetten eller anden akreditering, medmindre anden plads anvises af security personalet eller andet personale.
   
 • Videoovervågning på Aalborg Portland Park kan fremkomme af sikkerhedshensyn.
   
 • Det er en betingelse for adgang til Aalborg Portland Park, at man – hvis det findes nødvendigt – lader sig visitere af en security personalet.
   
 • Security personalets anvisninger skal til enhver tid efterkommes.
   
 • Overtrædelse af ordensregler for Aalborg Portland Park og Superligaens fælles ordensreglement, vil uden videre kunne medføre bortvisning og en eventuel afgift og/eller karantæne fra Aalborg Portland Park. Bortviste gæster har ikke krav på at få deres billet eller adgangskort refunderet.

Det er forbudt at:

1. Kaste genstande på eller mod banen og/eller mod andre tilskuere.

- Gæster, der kaster med genstande på banen og/eller mod andre tilskuere vil blive opkrævet en afgift på kr. 5.000,00, der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

2. Forsøge på eller tage ophold på Aalborg Portland Park, for personer der er ramt af karantæne.

- Ophold på eller forsøg på at tage ophold på Aalborg Portland Park af karantæneramte blive opkrævet en afgift på kr. 5.000,00 der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

3. Besidde og/eller benytte maskering på Aalborg Portland Park.

- Gæster, der besidder og eller benytter maskering vil blive opkrævet en afgift på kr. 5.000,00, der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

4. Besidde pyroteknik på Aalborg Portland Park.

- Gæster, der medbringer eller forsøger at medbringe fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande, vil blive opkrævet en afgift på kr. 5.000,00, der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

5. Benytte pyroteknik på Aalborg Portland Park.

- Gæster, der benytter sig af fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande, vil blive opkrævet en afgift på kr. 5.000,00, der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

6. Forcere hegnet/banden omkring fodboldbanen eller på anden vis opnå adgang til fodboldbanen.

- Gæster, der forcerer, forsøger at forcere eller har forceret hegnet/banden omkring fodboldbanen eller på anden vis opnår eller forsøger at opnå adgang til fodboldbanen, vil blive opkrævet en afgift på kr. 10.000,00, der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

7. Rygning på Aalborg Portland Park er forbudt - dette gælder også e-cigaretter.

8. Medbringe flasker eller dåser.

9. Medbringe enhver form for våben, herunder hobby knive. Såfremt der medbringes våben af nogen art vil dette medføre bortvisning, karantæne og politianmeldelse.

10. Medbringe og/eller nyde læskedrikke, øl og is m.v. der ikke er købt på Aalborg Portland Park.

11. Forrette sin nødtørft uden for toiletterne.

12. Færdes synlig påvirket af spiritus eller andet rusmiddel og således være til gene for andre.

13. Udøve voldelig og provokerende adfærd.

14. Bevæge sig fra afsnit/tribune til afsnit/tribune uden tilladelse fra en security medarbejder.

15. Stå på stolesæder/ryglæn.

16. Udøve eller forsøg på hærværk på Aalborg Portland Park bygninger og inventar.

17. Opsætte plakater, uddele brochurer, løbesedler eller lignende uden forudgående tilladelse fra stadionpersonalet.

18. Være iført tøj eller bære rygmærke, som er rocker- eller banderelateret.

19. Besidde og/eller indtage euforiserende stoffer

20. Tildække skilte og reklamebander med bannere og lignende.

21. Komme med racistiske, homofobiske eller andre nedsættende og diskriminerende ytringer.

22. Kommercielle aktiviteter af enhver art på stadion kræver aftale med AaB A/S. Kommerciel aktivet kan være, men er ikke begrænset til salg af varer og tjenester, indsamling af data, lyd og billede med henblik på videresalg eller offentliggørelse i kommercielt øjemed fx videresalg til bookmakere eller deres underleverandører. Overtrædelser af dette vilkår, kan medføre bortvisning samt karantæne og erstatning af klubbens tab som følge af aktiviteten.

 

Betaling af ovennævnte afgifter udelukker ikke anvendelse af øvrige sanktioner og retsforfølgelse.

Karantæner udstedes såfremt landets gældende lovgivning og Aalborg Portland Parks gældende ordensreglement overtrædes. Karantænerne er gældende til alle arrangementer, som involverer AaB.

Karantæner er af periodisk karakter, hvilket betyder, at man for en periode ikke må vise sig til arrangementer med involvering af AaB, hvilket gælder både hjemme- og udebanekampe.

Karantæner vil som udgangspunkt være af et halvt eller helt års varighed. Et halvt års karantæne er lig med 6 måneder, hvor et helt års karantæne er lig med 12 måneder. Karantæneperioden regnes fra den dag, hvor karantænen tildeles. Der tages derfor ikke højde for antallet af afviklede kampe i perioden.

Prøvetid og efterfølgende karantæneforløb

Efter endt karantæneperiode vil man for det kommende år være i en prøveperiode. Det vil sige, at hvis man ikke idømmes en ny karantæne inden for prøvetiden, vil den tidligere tildelte karantæne ikke blive lagt oven i en eventuel ny karantæne. Såfremt der begås en forseelse i prøveperioden, som er karantænegivende, vil den tidligere karantæneperiode blive lagt oven i den ny.

Eksempler på forseelsers karantænevarighed

Forseelse

Karantænevarighed

Besiddelse af pyroteknik

6 måneder

Affyring af pyroteknik

6 måneder

Kast af genstande

6 måneder

Indtrængning på bane

12 måneder

Besiddelse af euforiserende stoffer

6 måneder

Vold

12 måneder

Hærværk

12 måneder

Overtrædelse af karantæne

Tidligere karantæne + 6 måneder

Ny forseelse i prøveperiode

Tidligere karantæne + 6 måneder

Ovenstående list er ikke udtømmende. 

                                                                                                                                                                                                            Aalborg den 25. september 2018.

'