Alle fysiske salgssteder har et begrænset udvalg af AaB-merchandise. Klik ind på www.aabshoppen.dk for at se hele udvalget.
Gavekort købt online kan ikke benyttes i de fysiske salgssteder.

AaB Shoppen i foyeren på A. Enggaard TribunenI
På den sydlige side af Aalborg Portland Park er AaB Shoppens fysiske butik, som er indrettet i samarbejde med Macron.
Åbningstid: Kun på kampdage - to timer før kampstart.

I denne butik finder du det største udvalg blandt alle de fysiske salgssteder.

AaB Shoppens pop-up butik i fanzonen
Nord for Aalborg Portland Park finder du en pop-up butik med det mest gængse og kampdagsrelevante AaB-merchandise.
Åbningstid: Kun på kampdage - to timer før kampstart

 

'