Billet på SMS
Du kan også få billetten tilsendt som en SMS-billet, direkte efter køb ved at trykke "send billet som SMS" og indtaste dit mobilnummer.
Hvis du på et senere tidspunkt vil have tilsendt din bille som sms, skal du gøre følgende:
  1. Login med din profil på www.billet.aabsport.dk.
  2. Tryk på ”Min konto” oppe i højre hjørne under dit brugernavn.
  3. Find kampen som du skal se og tryk på ”Send billet som SMS” nede i højre hjørne.
  4. Indtast dit telefonnummer og tryk ”Send en SMS”
Konverter dit sæsonkort til en sms-billet:
Konverter dit sæsonkort til SMS-billet for en enkelt kamp:
  1. Login med din profil på www.billet.aabsport.dk (Den profil, som dit sæsonkort er koblet op på)
  2. Tryk på ”Min konto” oppe i højre hjørne under dit brugernavn.
  3. Find dit sæsonkort og tryk på det lille ikon i højre hjørne "Gå til transaktion" 
  4. Find den kamp, som du ønsker at kortet skal deaktiveres til og konverteres til en billet.
  5. Tryk på "Konverter til billet" og godkend.
  6. Vælg "Send som SMS-billet", indtast dit telefonnummer og tryk ”Send en SMS”
'