AaB med stort overskud i første halvår 2016

23. august 2016 kl. 16:14

Resultatet for samme periode i 2015 var et underskud på 0,4 mio. kr.

SS3Omsætningen udgør 38,4 mio. kr., hvilket er på niveau med samme periode i 2015. Der ses et fald i omsætningen på 5,4 mio. kr. relateret til AaB’s deltagelse i UEFA Europa League i 2015. Dette opvejes af en stigning i sponsorindtægterne, men også en stigning i de nationale TV-indtægter samt boder og merchandise.

Det samlede resultat af transferaktiviteter viser i første halvår et overskud på i alt 12,5 mio. kr. mod et underskud på 0,7 mio. kr. samme periode i 2015. AaB har i perioden solgt spillerne Lukas Spalvis til Sporting Lissabon og Nicolaj Thomsen til FC Nantes, mens der modsat er hentet nye spillere til klubben.

AaB’s egenkapital udgør 104,1 mio. kr. pr. 30. juni 2016.
Den likvide beholdning udgør 29,1 mio. kr. og obligationsbeholdning udgør 44,2 mio. kr.
AaB har pr. 30. juni 2016 et likvidt beredskab på 83,3 mio. kr.

AaB’s administerende direktør Stephan Schors udtaler:

- Resultatet for første halvår er meget tilfredsstillende, og det er vigtigt for os og en del af vores strategi, at pengene også kommer ud at arbejde, hvilket i øvrigt allerede afspejler sig med moderne og tidssvarende faciliteter samt med vores ageren på transfermarkedet.

- Ligeledes er blandt andet fortsat øget digitalisering et fokuspunkt, mens talentudvikling jo fremdeles er en hjørnesten for AaB i tæt samarbejde med vores moderklub og vores cirka 120 samarbejdsklubber i Region Nordjylland, siger Stephan Schors.

- Der er fremdeles styr på den primære drift, og vores beredskab må betegnes som særdeles solidt, hvilket i sagens natur giver råderum for yderligere tiltag de kommende år, slutter Stephan Schors.

Resultatforventningerne for regnskabsåret 2016 fastholdes, og der forventes således fortsat et overskud før skat på mellem 5 og 10 mio. kr. Heri er indeholdt yderligere strategiske tiltag i både kommerciel udvikling, faciliteter og spillere som følge af de realiserede spillersalg samt tidligere realiseret overskud. Tiltag der vil fortsætte i 2017 og 2018. Der er i resultatforventningen ikke indeholdt yderligere transferindtægter end dem, der allerede er realiseret.

AaB’s mission er igennem fodbold at underholde og skabe oplevelser på et økonomisk bæredygtigt grundlag.

AaB’s vision er at være samlingspunkt for hele Nordjylland og til stadighed være en del af toppen af dansk fodbold – både på og uden for banen.

Efter seks spillerunder af indeværende sæson i Alka Superligaen indtager AaB en tredjeplads med en trup, hvor 16 af 24 spillere har spillet ungdomsfodbold for Hele Nordjyllands Hold.