AaB indgår forlig med Spillerforeningen og indgår aftale med investorgruppe

6. maj 2014 kl. 09:09

Beløbet udgør samlet 17,5 mio. kr. og påvirker ikke forventningerne til årets resultat.

Stephan Schors1- Det er særdeles glædeligt for alle med interesse for AaB, at et forlig nu er på plads med Spillerforeningen, siger AaB’s administrerende direktør Stephan Schors.

- Vi erkender, at håndteringen af udbetaling af feriepenge, løn og pension ikke har været korrekt, og derfor er vi blevet enige med Spillerforeningen om efterbetaling af dette, tilføjer Stephan Schors.

Efter et ligeledes langt og konstruktivt forhandlingsforløb med en investorgruppe, moderklubben AaB af 1885 og øvrige interessenter har AaB derudover indgået aftale med en investorgruppe. Aftalen indebærer tilførsel af likviditet med en samlet ramme på i alt 30 mio. kr. Dette er en udvidelse på i alt 19 mio. kr. i forhold til de ansvarlige lån pr. 31. december 2013.

Denne aftale sikrer, at der nu kan arbejdes konkret med en langsigtet samlet løsning, der indeholder udarbejdelse af prospekt til en kapitaludvidelse, der søges gennemført hurtigst muligt.

- Vi er glade for den opbakning og det forløb, der har været med investorgruppen, for hvem det har været afgørende, at et forlig med Spillerforeningen kom på plads, siger Stephan Schors.

- Ligeledes har det været vigtigt for investorgruppen at konstatere, at den primære drift i AaB løbende er forbedret.

- Vores forventninger lige nu til 2014 er et nul-resultat uden yderligere spillersalg, og næste skridt i den samlede løsning for AaB er udarbejdelse af det prospekt, der skal danne grundlag for den forestående kapitaludvidelse, hvor vi i sagens natur håber på opbakning fra hele Nordjylland, slutter Stephan Schors.  

På den ordinære generalforsamling 24. april blev bestyrelsen i AaB A/S bemyndiget til at udstede nye aktier. Der er endnu ikke taget beslutning om, hvor stor en andel af denne, der søges udnyttet, men det er planen, at investorgruppen garanterer tegning af kapital op til 30 mio. kr. til indfrielse af ovennævnte lån.

Kapitaludvidelsen vil være med fortegningsret for de nuværende aktionærer, og yderligere information om tidsplan, tegningskurs mv. vil blive offentliggjort, når det er klar.