AaB hensætter 17 mio. kr. til feriepengesagen

3. marts 2014 kl. 09:23

Der er ikke opnået enighed og eksisterer stadig usikkerhed omkring opgørelse af det endelige krav mod AaB, men såvel AaB som Spillerforeningen ønsker at få sagen afsluttet så hurtigt som muligt.

Stephan SchorsAaB’s administrerende direktør Stephan Schors udtaler:

- Vi har igennem de seneste år afviklet diverse underskudsgivende aktiviteter, så AaB i dag er en ren fodboldforretning med fokus på vores Superliga-hold og talentudviklingen i hele Nordjylland. Denne del af forretningen realiserer et overskud på 6-11 mio. kr. i 2013.

- I efteråret 2013 nedskrev vi vores kapitalandele og tilgodehavende i det associerede selskab Sport On Top Aps, hvilket var vores sidste større hurdle sammen med feriepengesagen, konstaterer Stephan Schors.

- På baggrund af juridisk rådgivning, dialog med Spillerforeningen og en detaljeret gennemgang har vi nu et reelt billede af det krav, vi kan blive mødt med i feriepengesagen. Vi har kun interesse i at finde en løsning hurtigst muligt, men vi skal have tilført yderligere kapital for at kunne betale kravet, påpeger Stephan Schors.

- Det kan ikke diskuteres, at vi er i en svær og meget alvorlig situation, men omvendt er det vigtigt for det videre forløb, at vi nu så at sige kender størrelsen af det sidste skelet i skabet, siger Stephan Schors.

Udover hensættelsen til feriepengesagen har AaB samtidig foretaget en ny og mere konservativ vurdering af værdiansættelsen af sine LED-bander på Nordjyske Arena, hvilket har medført en nedskrivning på disse på fire mio. kr.

Forventningerne til årets resultat for 2013 ændres således fra et underskud i i den bedre del af intervallet 5-10 mio. kr. til et underskud i niveauet 25-30 mio. kr.

Egenkapitalen forventes på denne baggrund at være negativ med 20-25 mio. kr. Ansvarlig lånekapital udgør 11,8 mio. kr. Pr. 31. december 2013 udgjorde likvide midler 2,2 mio. kr.

AaB forhandler i øjeblikket med en investorgruppe og øvrige interessenter om en samlet løsning og tilførsel af kapital.