2 kroner pr. tilskuer

"Konceptet er banebrydende i dansk idræt, og vi har ønsket at skabe en tydelig og troværdig model og appellerer således alle til at sprede budskabet, så også ikke-fodboldinteresserede mennesker bliver bevidste om eksistensen af Hele Nordjyllands Håndsrækning, ligesom man meget gerne må gøre folk opmærksomme på muligheden for at søge om donation."


AaB har siden foråret 2015 doneret én krone pr. fremmødt tilskuer til klubbens ligahjemmekampe til et godt formål. Beløbet er sidenhen blevet ændret til to kroner per fremmødt tilskuer.

Pengene doneres ubeskåret til et godt formål i Region Nordjylland. Der kan være tale om foreninger, et værested, et behandlingscenter eller noget helt fjerde. Kun fantasien sætter grænser, men der skal dog være tale om et formål, der hverken har kommerciel eller politisk karakter.

Udover at donationen skal gå til en god sag, skal modtageren have postadresse i Region Nordjylland.

Med dette initiativ håber vi at gøre en forskel med et ydmygt bidrag til Nordjylland, der altid har stået bag vores klub i såvel medgang som modgang, og vi håber, at det ikke kun er folk med relation til AaB som eksempelvis vores medlemmer, medarbejdere, spillere, trænere, ledere, supportere, tilskuere, aktionærer, sponsorer og øvrige samarbejdspartnere, men derimod alle nordjyder der vil bakke op om Hele Nordjyllands Håndsrækning.

Arbejdernes Landsbank støtter Hele Nordjyllands Håndsrækning

Fra efteråret 2017 til og med foråret 2022 har Spar Nord Fonden bakket op om Hele Nordjyllands Håndsrækning med yderligere én krone pr. tilskuer. Fra efteråret 2022 og fremefter vil AaB's nye hovedpartner Arbejdernes Landsbank overtage Spar Nord Fondens rolle, hvorfor den samlede donation fortsat lyder på to kr. pr. tilskuer ved ligahjemmekampe på Aalborg Portland Park.

Forår 2023 - Café Parasollen - 139.040 kr.

Café Parasollen er et alkoholfrit spise- og værested til gavn for socialt udsatte.

Efterår 2022 - Safe House - Aalborg - 122.926 kr.

Safe House - Aalborg øger trygheden for alle, der færdes i det aalborgensiske natteliv. 

Forår 2022 - Carpe Diem i Aalestrup - 155.266 kr.

Carpe Diem hjælper kræftramte familier samt socialt udsatte børn og unge.

2020 og 2021 - FrivilligAalborg - 172.138 kr.

FrivilligAalborg hjælper flygtninge og indvandrere i Aalborg kommune.

Efterår 2019 - Barnets Blå Hus i Vesthimmerland - 112.196 kr.

Barnets Blå Hus i Vesthimmerland hjælper børn, hvis forældre har problemer med stof- og alkoholmisbrug.

Forår 2019 - SKYGGEBØRN - 83.880 kr.

SKYGGEBØRN er en forening, der gennem især samtalegrupper hjælper børn og unge i sorg, uanset årsagen heraf. 

Efterår 2018 - Ønskeland - 108.652 kr.

Ønskeland er etableret for at give sårbare børn, unge og deres familier en håndsrækning i form af et ophold eller et længerevarende forløb.

Forår 2018 - Foreningen Grønlandske Børn - 85.908 kr.

Foreningen Grønlandske Børn er en politisk uafhængig NGO, der arbejder for at sikre, at alle grønlandske børn og unge bosiddende i enten Grønland eller Danmark, får en tryg barndom som grundlag for et godt voksenliv. 

Efterår 2017 - Børn i sorg - Sorggrupperne i Aars - 109.850 kr.

 

Børn i Sorg – Sorggrupperne i Aars er en frivillig forening, som hjælper børn fra 4-18 år, der har mistet en af sine forældre, søskende eller andet nærtstående familiemedlem.

Forår 2017 - Kildehuset Fountainhouse - 31.249 kr.

 

Kildehuset er et arbejdsorienteret klubhus for unge voksne, som på grund af psykisk sårbarhed havner ved siden af uddannelse og job, samt voksne med langvarige psykiske lidelser eller psykisk sårbarhed. 


Efterår 2016 - Broen Aalborg - 69.093 kroner


Broen Aalborg er en lokalafdeling under Broen Danmark og har som formål at støtte socialt udsatte børn i alderen 6-17 år ud i fritidsaktiviteter ved dækning af kontingent og nødvendigt udstyr.

Dette sker i samarbejde med pædagoger, sagsbehandlere, sundhedsplejersker, lærere, SSP og andre, der har tæt kontakt med børnene i deres daglige arbejde.

 

Hjerterummet & Cykel-20 - forår 2016 - 57.357 kroner


Hjerterummet & Cykel20 er drevet af Blå Kors Danmark, er et trygt værested for hjemløse og socialt udsatte medborgere i Aalborg og omegn med psykiske, sociale, alkohol- eller sundhedsmæssige problemer. Her bliver de besøgende gæster mødt af varme og cirka 40 frivillige mennesker.


I forbindelse med Hjerterummet har man oprettet et kreativt cykelværksted og butik, Cykel-20, med fokus på kombinationen af socialt arbejde, rehabilitering efter endt misbrugsbehandling og bæredygtig socialøkonomi.

Efterår 2015 - The Back to Life Project - 66.410 kroner


The Back To Life Project støtter unge med alvorlige fysiske udfordringer, hjælper dem med at skabe dialog til de rette instanser, med at skabe overskud og deltage i genoptræning, samt involverer den udsattes pårørende og venner.

Målsætningen med projektet er gennem hårdt arbejde at vise, at det kan betale sig for staten, regioner, kommuner, forsikringsselskaber, banker med mere, at hjælpe mennesker, og især unge, når de rammes af hårde, fysiske udfordringer.

Forår 2015 - Headspace Aalborg - 54.337 kroner


Headspace Aalborg er en forening af frivillige unge, der hjælper børn og unge med alle former for problemer – eksempelvis depression, selvmordstanker eller andre alvorlige bekymringer.

- Vi har været meget glade for samarbejdet med AaB og har mærket en øget opmærksomhed omkring de ting vi gør, både via de sociale medier, men også fra folk der har hørt om Headspace når de har været på stadion, fortæller Torsten Lunild fra Headspace Aalborg.

'