Om AaB Akademiet

AaB Talent er en afdeling i moderklubben AaB af 1885, der bygger bro mellem AaB´s amatørafdeling og AaB´s professionelle afdeling.

AaB Talent blev oprettet i sin nuværende form i 2008 med det formål at kvalificere klubbens elitearbejde og at optimere udviklingsmiljøet for udvalgte drengespillere i hele Nordjylland.

På AaB Talent arbejdes der primært med spillere i alderen 12-19 år og med holdene U13-U19. Alt i alt betyder det, at der vedvarende er ca. 100 udviklingsspillere tilknyttet vores afdeling.

Afdelingen sætter store krav til sig selv og har en lang tradition for at udvikle spillere på højt niveau. Den er i dag en af de førende talentudviklingsmiljøer i Danmark og har i de seneste år høstet stor anerkendelse for sit talentarbejde. Dels på grund af frembragte superligaprofiler som Kasper Kusk, Nikolai Thomsen, Lucas Andersen, Lukas Spalvis og Joachim Mæhle, og dels fordi klubben i dag har en høj procentdel af egne udviklingsspillere i sin superligatrup.

Talentafdelingens hold konkurrerer på det højeste niveau i Danmark og for at matche vores spillere på allerhøjeste plan deltager vores hold i flere eliteturneringer hen over sæsonen – dette både i ind og udland.

Som et kvalitetsstempel på vores talentarbejde har AaB A-licens. En licens, som sætter høje krav til klubbens udviklingsmiljø og kræver bl.a., at klubben har ansat trænere, der har til opgave at understøtte truppernes allerbedste spillere, udvikle holdet samt at rådgive og vejlede den enkelte i forhold opsatte udviklingsmål. Et krav er desuden, at spillerne har adgang til en skolefaglig arbejdsplads og en sundhedssektor i forbindelse med skader.

Da AaB er hele Nordjyllands hold, føler AaB Talent et stort ansvar for at understøtte og udfolde de fodboldmiljøer og den talentmasse, der findes i regionen. Dette gøres bl.a. via vores tilbud og samarbejde med de mange partnerklubber.

Vision og mission
- Læs om AaB Talent's vision og mission
Læs mere
Værdigrundlag
Læs om de fire grundværdier i AaB Talent
Læs mere
Talentkodeks
I AaB Talent har vi nogle helt klare forventninger til spillernes indstilling og adfærd både på og udenfor banen
Læs mere
Målsætninger
Læs om AaB Talent's 10 målsætninger
Læs mere

AaB Talent