-
20. juli kl. 19:00
0 : 1
13. juli
1 : 2
7. juli
2 : 1
30. juni
1 : 1
25. juni
2 : 3
23. juni

Tilbud for partnerklubber

Som FNF-partnerklub har man visse fordele og tilbud man kan benytte sig af. Læs om dem herunder.

Hjørnestenen i AaB’s talentudvikling er arbejdet i de mange samarbejdsklubber. Derfor vil vi i AaB gerne dels modtage og give inspiration, således vi i Nordjylland fortsat udvikler klubber og trænere både i AaB og rundt omkring i de Nordjyske samarbejdsklubber.

I den forbindelse er trænere altid velkomne til talentskoletræning, AaB træning eller aspirantsamlinger.

Derudover vil vi i AaB gerne endnu tættere på samarbejdsklubberne og i den forbindelse har vi tre typer af inspirationstræning, hvor vi gerne vil vise eksempler på træning, diskutere fodbold og spillerudvikling.

Inspirationstræning foregår således, at klubkontakten kontakter AaB’s t+ træner hvorefter der indgås en dialog omkring et program som netop passer til samarbejdsklubbens ønsker for den pågældende dag. Typisk foregår inspirationstræning på hverdagsaftenener, men kan tilpasses alle klubbens ønsker.

 

Model 1: Inspirationstræning i samarbejdsklubben. AaB’s t+ træner kommer i samarbejdsklubben, afholder træning og efterfølgende oplæg aftalt med kontaktperson.

Model 2: Inspirationstræning på AaB. Klubkontakten og AaB’s T+ træner aftaler en årgang, hvis træning vi følger på en træningsaften. Under træningen vil AaB’s T+ træner stå til rådighed og efter træningen holdes et kortere oplæg aftalt mellem klubkontakt og AaB’s T+ træner.

Model 3: Kraftcenterforløb: Klubben og AaBs T+ træner aftaler et forløb over 4 gange inden for en halvårig periode, hvor temaet er op til klubben. I et kraftcenterforløb er udgangspunktet at de sidste 2 gange foregår som supervision, hvor klubbens egne trænere superviserer hinanden.

AaB’s T+ træner kan kontaktes på mail: mak@aab-as.dk.

 

I AaB tilstræber løbende at afholde Nordjyske-trænerdage, hvor vi inviterer trænerne i samarbejdsklubberne til en dag på AaB. Dagen vil bestå af praktiske seancer (kamp/træning) og oplæg fra trænere og ledere i AaB.

Hvis man i samarbejdsklubben har input til hvad en trænerdag kunne indeholde kan man kontakte AaB’s T+ træner med indspark på mak@aab-as.dk

AaB sender en invitation, når der er arrangeret trænerdag.

 

For bedst muligt at kunne inspirere hinanden har AaB oprettet Nordjyske trænerforum. Nordjysk trænerforum er et netværk for nordjyske trænere.

Nordjyske trænerforum står på to ben. Det ene ben er 2-3 samlinger pr halvår hvor vi fysisk mødes og debatterer en masse fodbold. Det andet ben er en facebookgruppe, hvor vi alle tager ansvar for at dele interessant materiale.     

Udgangspunktet for nordjysk trænerforum er at man som klub har 1-2 engagerede træner/ledere som deltagere, og som kan videreformidle interessant indhold videre ud til klubben.

Spørgsmål/interesse i nordjysk trænerforum kan rettes til AaB’s T+ træner på mak@aab-as.dk.

Ekstra topcentertræning for U10-12.

FNF afholder ekstra træning for de dygtigste U10-12 spillere på de 3 FNF topcentre og de 7 FNF talent- og teknikskoler.

Træningen foregår på AaB´s anlæg, hornevej 2, 9220 Aalborg Ø.

FNF koordinator Mathias Krogh, mak@aab-as.dk, vil forestå al kontakt vedr. forløbet. Kontakt til keepere vil være fra Thomas Buus, tb@aab-as.dk 

AaB har elitehold fra U13, ved rekrutteringen er der en række dygtige spillere, som ikke tilbydes klubskifter, men som AaB har stor interesse i fortsat at arbejde med i samarbejde med spillerens egen klub. Disse spillere tilbydes deltagelse i aspirantforløb. Aspirantforløbet dækker årgangene U13-U15.

Aspirantforløb dækker over kampe og træning arrangeret af AaB. AaB kontakter altid klubberne inden spillere inviteres til aspirantaktiviteter og egen klub står i den forbindelse før AaB aktiviteter, og spillerens egen træner er derfor helt i sin gode ret til at sige at dagen passer klubben dårligt, hvormed vi vil undlade at invitere spilleren til netop den aktivitet.

Udtagelse til aspirantforløb: Hvis AaB ønsker at udtage en spiller til aspirantforløb vil T+ træner kontakt den respektive klub (først klubkontakt, dernæst træner) og uddybe interessen, dernæst vil AaB bede om telefon/mail på spillerens forældre, hvorefter AaB træneren på årgangen vil kontakte spillernes forældre og aftale nærmere.

AaB’s T+ træner har mail: mak@aab-as.dk.

Hvis man som samarbejdsklub skulle have interesse i, at AaB’s superligatrup kommer og træner i klubben og efterfølgende skriver autografer, kan T+ træner kontaktes på mak@aab-as.dk

AaB’s talentchef mailer i august samarbejdsklubberne en gang årligt med tilbuddet om billetter til en kamp i Alka Superligaen på Nordjyske Arena. Til den udvalgte kamp vil klubben have mulighed for at bestille op til 50 gratis billetter.