Topcenter

Topcenter er et ekstra og elitært træningsforløb for den talentfulde U10-U12 drengespiller med helt særlige forudsætninger i en FNF-partnerklub.

Topcenter er et elitært projekt i samarbejde med DBU, og derfor er der store krav til trænernes kompetencer samt løbende kvalitetstjek af træningen af DBU. Der trænes helt op til 40 gange pr. skoleår. Topcenter giver spilleren med helt særlige forudsætninger mulighed for en øget træningsmængde og niveaumatchning. Under et forløb på Topcenter fortsætter spilleren med at spille i sin egen lokale klub, og dennes aktiviteter har altid førsteprioritet.

Udvælgelse
Spillerens egen klubtræner kan ikke indstille en spiller til Topcenter, da spillerne på Topcenter udelukkende er udtaget af FNF. I U10 sker dette ved, at alle talentfulde spillere indstilles til Talent- & Teknikskole, hvor træningen starter i uge 33 eller 34. Herefter vil FNF til uge 41 udtage enkelte spillere med helt særlige forudsætning til at starte på Topcenter efter uge 42. I U11 og U12 fortsætter spilleren automatisk fra halvår til halvår, hvis den enkelte spillers forældre ikke hører andet fra FNF. U11- og U12-spillere, som ikke allerede deltager på Topcenter, kan komme i et forløb på Topcenter, hvis spilleren udviser helt særlige forudsætninger på Talent- & Teknikskole eller til kampe for egen klub. FNF vil henvende sig til de udtagne spilleres klubber, som herefter vil tage en dialog med spillerens forældre om tilbuddet. Efter accept fra både klub og forældre vil FNF tage kontakt til spillerens forældre. Ønskes der ikke deltagelse i et forløb på Topcenter, kan spilleren fortsætte i/komme på et forløb på Talent- & Teknikskole.

Forløbet
En spiller er sikret et forløb på minimum 12 måneder på Topcenter. Efter 12 måneder forlænges spillerens forløb automatisk, hvis den enkelte spillers forældre ikke hører andet fra FNF. Hvis ikke forløbet skal fortsætte, vil FNF kontakte forældre og klubkontakt samt medsende et udviklingsskema, så spilleren har noget at arbejde videre med hjemme i egen klub. Hvis ikke forløbet skal fortsætte på Topcenter, er spilleren velkommen til at starte i et forløb på Talent- & Teknikskole ved indstilling af Alle spillere på Topcenter modtager halvårligt et udviklingsskema med en vurdering af, på hvilke parametre spilleren skal udvikle sig.

Topcentre
Der er i FNF etableret tre Topcentre, og disse er placeret i de tre hovedklubber: Hjørring, Aalborg og Hobro. Alle tre Topcentre er i FNF-regi, og det er derfor uden betydning hvilket Topcenter, spilleren er tilknyttet. Spillere, klubber eller forældre kan ikke selv vælge eller ønske, hvilket Topcenter der deltages på. Spilleren må ikke skifte klub til en hovedklub under et Topcenterforløb.

Topcenter Aalborg
Træningstider, træneroversigt, afbud og kontaktoplysninger til Topcenter Aalborg.
Topcenter Aalborg
Topcenter Hjørring
Træningstider, træneroversigt, afbud og kontaktoplysninger til Topcenter Hjørring.
Topcenter Hjørring
Topcenter Hobro
Træningstider, træneroversigt, afbud og kontaktoplysninger til Topcenter Hobro.
Topcenter Hobro