Retningslinjer for adfærd som tilskuer på Aalborg Portland Park

Vær opmærksom på, at der er særlige ankomst- og afgangstider alt efter hvilken indgang, din billet gælder til.
Se dem på billedet herunder.

Herunder ses retningslinjer der skal overholdes som tilskuer på Aalborg Portland Park for at bidrage til forebyggelse af smittespredning af COVID-19. Se også videoen herunder for nærmere information om korrekt adfærd før, under og efter kampen.

AaB opfordrer tilskuerne til at overholde de adfærdsregler, der er offentliggjort herunder, samt tilsendes billetkøbere via e-mail, og som nævnes løbende via speak og storskærm på Aalborg Portland Park.

AaB har uddannede og autoriserede kontrollører, der ved dialog med gæsten, påpeger vigtigheden af at overholde de af Sundhedsmyndighedernes anbefalinger/krav.

Ved gentagne overtrædelser anmodes man om at forlade Aalborg Portland Park.

Yderligere gentagelser kan medføre, at gæsten bliver bortvist fra Aalborg Portland Park.

Husk gyldigt coronapas

Når du ankommer til Aalborg Portland Park skal du først fremvise gyldigt coronapas og tilhørende ID.

Ved et Coronapas forstås dokumentation for en af følgende: 

1. Et negativt resultat af en covid-19-test, der er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget

2. Et positivt resultat af en covid-19-test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget.

3. Et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19.


Dokumentation for coronapas kan foreligge både i papirformat og elektronisk.
Dit coronapas finder du i MinSundhed-appen, på sundhed.dk eller til sendt via SMS/e-mail ved hurtigtest (her skal fulde navn fremgå)

Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort, der skal fremvises sammen med coronapasset for at få adgang til kampen.

Kan der ikke fremvises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning.  

Bemærk: kravet om coronapas gælder ikke for følgende:

1. Børn under 15 år.

2. Personer der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en COVID-19 test. 

3. Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test. 

Husk at bære mundbind

Der er krav om brug af mundbind fra ankomst til stadionmatriklen til den forlades igen.

Mundbind skal bæres på alle tidspunkter, dog ikke når man sidder på sin faste plads.  

 • Ankom til Aalborg Portland Park på det tidspunkt og sted, der er angivet på din billet.
 • Hav dit gyldige coronapas klar ved  indgangen, samt dokumentation i form af medbragt pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

 • Følg skiltningen og anvisningerne ved stadion og hold altid minimum 1 meters afstand til andre personer ved indgangen, under ophold og afgang.
 • Bliv så vidt muligt på din siddeplads før og under kampen med mindre, du skal besøge en mad- og drikkebod eller toiletfaciliteter. 

 • Vend ryggen til de andre tilskuere på din række, når du bevæger dig til og fra din anviste siddeplads.
 • Orienter dig om ruten til toiletter, boder og øvrige forhold.
 • Hold god håndhygiejne, benyt de opstillede håndspritdispensere og undgå så vidt muligt at røre dig selv i ansigtet, ved håndtag, gelændere med videre.
 • Undgå tæt kontakt som håndtryk, highfives og kram med personer, der ikke er nærtstående.
 • Hvis du er sammen med andre i en gruppe, så vær opmærksom på ikke at blande jer med andre grupper 
 • Vær særligt opmærksom og tag hensyn ved jubel, sang og råb

 • Følg til enhver tid anvisningerne fra kontrollører og bodpersonale.

Det anbefales også, at man downloader app'en "Smittestop" til sin telefon og aktiverer den inden ankomst til kampen.