Generalforsamling 2023

Til alle aktionærer

Onsdag den 19. april 2022 afholder vi den årlige ordinære generalforsamling.

Praktisk information omkring afgivelse af brevstemme og fuldmagt er beskrevet i dagsordenen på side 4.

Bestyrelsen for Aalborg Boldspilklub A/S

Brevstemme-blanket med fuldmagt til generalforsamling 2023 (PDF-fil åbner i nyt vindue) - udskrives, udfyldes og indsendes - eller send en e-mail til jda@aab-as.dk med dine data

Dagsorden for generalforsamling 2023 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Årsrapport 2022 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tilmeldingsblanket Klik her for at hente blanketten (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 10 i Aalborg Boldspilklub A/S

Onsdag den 19. april 2023 kl. 16.00

Aalborg Portland Park, Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg

Dagsorden

Klik her for at hente dagsorden (PDF-fil åbner i nyt vindue)

 

Fuldmagt
Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt og have løst adgangskort. Fuldmagtsblanket kan hentes på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk.

Klik her for at hente blanketten (PDF-fil åbner i nyt vindue). 

Brevstemme
Aktionærerne kan stemme skriftligt ved brev. Brevstemmeblanket er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk. Brevstemmeblanketten skal være selskabet i hænde senest onsdag den 6. april 2022 kl. 23.59 enten ved returnering til Aalborg Boldspilklub A/S, Hornevej 2, 9220 Aalborg Øst, eller på e-mail mhp@aab-as.dk.

Klik her for at hente blanketten (PDF-fil åbner i nyt vindue).

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret
Selskabets aktiekapital er kr. 9.666.150. Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver én stemme.

Registreringsdatoen er tirsdag den 12. april  2023. Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Adgangskort
For at kunne deltage på generalforsamlingen skal aktionærerne eller sådannes fuldmægtige have et adgangskort. Adgangskortet kan rekvireres ved at en aktionær (eller dennes fuldmægtig) anmelder sin deltagelse hos selskabet senest den 14. april 2023 kl. 23.59. Tilmeldingsblanketten kan hentes på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk.

Tilmelding kan ske på e-mail jda@aab-as.dk eller tlf. 96 35 59 00 – tryk 5 for bogholderi.

Klik her for at hente blanketten (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Dagsorden m.m.
Senest tre uger før generalforsamlingen inkl. datoen for generalforsamlingens afholdelse, vil indkaldelsen, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen herunder årsrapport, dagsordenen og de fuldstændige forslag samt fuldmagts- og brevstemmeblanket være tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk.

Spørgsmål fra aktionærerne
Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingens afholdelse stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved at rette
henvendelse til selskabet. Selskabets kontoførende pengeinstitut er Spar Nord A/S.

Aalborg den 28. marts 2023.

Bestyrelsen for Aalborg Boldspilklub A/S

'