Aktieemission 2020

Du kan downloade og læse det fulde børsprospekt her (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Hent tegningsblanket her (PDF-fil åbner i nyt vindue)

 

Kære aktionærer, investorer og fans

Siden 2018 har vi arbejdet hårdt på at skabe et solidt fundament i AaB, baseret på vores strategi Nordkraften, hvor vi som Nordjyllands eneste Superligaklub i endnu højere grad vil favne og dyrke de bedste nordjyske talenter, skabe de bedste fodboldoplevelser på Aalborg Portland Park, samt ikke mindst igen vinde pokaler og titler.

Der er ved offentliggørelsen af prospektet givet tilsagn for mere end 20 mio. kr., men der er behov for mere, således at vi kan nå målet om at etablere AaB som et permanent top-4 hold i 3F Superligaen.

Nye og større samarbejdspartnere
Inden for den seneste tid er flere nye, større samarbejdspartnere kommet til AaB. Blandt disse er bettingselskabet Mr. Green og IT-virksomheden Netcompany, der er gået ind som hovedpartner på AaB Akademiet, ligesom Audi lægger navn til en nyindrettet partnerlounge på Aalborg Portland Park.

Læg hertil et fortsat stærkt samarbejde med hovedpartnerne Spar Nord, Royal Unibrew, 3F og Aalborg Portland, og der er ingen tvivl om, at AaB til stadighed vil være samlingspunkt for hele Nordjylland – også for erhvervslivet uden for banen.

10.000 tilskuere på tribunerne
På tilskuersiden nærmer vi os hastigt 3.000 faste sæsonkortabonnenter, men ambitionerne rækker markant længere. Målet er derfor at få et fast tilskuergennemsnit på 10.000 på Aalborg Portland Park.
Arbejdet med at skabe de bedste rammer for store fodboldoplevelser, i samarbejde med såvel fans som samarbejdspartnere, har aldrig tidligere været tættere eller større. Det så vi blandt andet i februar i år, da Spar Nord Fonden valgte at omdøbe og donere Aalborg Portland Parks vestlige tribune til de mange aktive og stemningsskabende fans, ligesom den kommende fanzone i endnu højere grad skal gøre det attraktivt at komme til fodbold i Aalborg.

Den gode stemning og det stærke fællesskab er noget, vi fortsat vil prioritere højt og blive ved med at dyrke, så AaB også fremover vil fremstå som en stærk fodboldforretning i balance til glæde for alle nordjyder.
Vi håber derfor på en bred, folkelig opbakning fra såvel fans, aktionærer og investorer til denne emission.

Venlig hilsen

Thomas Bælum
Adm. direktør

Som en del af Nordkraften har vi også fokuseret på at optimere på transferdelen omkring Superligaholdet med markant øget brug af data. På trods af at 2020 har været et atypisk år grundet Covid-19, så har vi alligevel formået at sælge spillere for et pænt to-cifret millionbeløb, hvilket må siges at være en succes.

Samtidig har holdet under cheftræner Jacob Friis fået et nyt og mere dynamisk udtryk på banen, hvor spillerne presser højt, skaber markant flere chancer og ikke mindst langt mere underholdende og seværdige kampe – fuldt ud i tråd med vores målsætning i Nordkraften.

Sportsligt er målet for de næste fem år:

• Vi vil vinde en pokal igen
• Vi vil vinde medaljer
• Vi vil spille europæisk

2020 bliver ligeledes året, hvor vi trods Covid-19, markante investeringer i IT-infrastruktur, akademi og indkøb af nye spillere forventer at kunne præsentere et økonomisk resultat i balance.

Ovenstående aggressive spillestil implementeres også på ungdomssiden, hvor vi med tilgangen af sportschef Inge André Olsen, samt en af de dygtigste talentudviklere i Norden, fodboldchef Søren Krogh, er i fuld gang med at skabe endnu stærkere ungdomsårgange, der også skal kaste yngre og endnu bedre Superliga-talenter af sig.

Målet er utvetydigt at skabe Skandinaviens bedste og mest attraktive akademi, først og fremmest for vores nordjyske talenter, men også for talenter fra resten af Danmark, Sverige og Norge. Vi vil producere de største talenter, der efterfølgende
skal sælges videre til de fem største ligaer i Europa, og vi har en målsætning om i løbet af de kommende fem år at fordoble antallet af ungdomslandsholdsspillere i AaB.

Allerede efter få måneders arbejde med denne nye tilgang ses en markant forbedring i ungdomsholdenes fysiske output og spillemæssige udtryk, ligesom arbejdet med data på spillernes performance vil blive videreudviklet i samarbejde med Netcompany og Aalborg Universitet.

Eksisterende aktionærer

Udnyt dine tegningsretter:

• Giv din bank besked om at du ønsker at tegne aktier i AaB på baggrund af de tegningsretter, du har fået tildelt. For hver aktie du ejer, får du fire tegningsretter og kan således tegne fire nye aktier á 40 kr. pr. styk (nominel værdi 10 kr. pr. styk).

• Ønsker du at købe flere aktier, end dem du har tegningsretter til, kan dette gøres ved at købe yderligere tegningsretter (og give banken besked om at udnytte dem) eller udfylde tegningsblanket for resten. Du finder tegningsblanketten her.

De nye aktier kan tegnes i perioden fra 28. september til 9. oktober 2020. Bemærk at deadline for tilbagemelding til din bank kan ligge tidligere end dette tidspunkt.

Ny aktionær

Som ny aktionær har du to muligheder: 

• Udfyld tegningsblanketten du finder her og send den til din normale bankforbindelse. På denne måde lægger du ordrer på aktier, der ikke bliver tegnet af de nuværende aktionærer på de tildelte tegningsretter.

• Vil du være sikker på at købe aktier, skal du købe og udnytte tegningsretter. Ret henvendelse til din egen bank for at købe tegningsretter. For hver tegningsret du køber, kan du tegne én ny aktie á 40 kr. (nominel værdi 10 kr.). Husk at give din
bank besked om at du ønsker at udnytte tegningsretterne, når du har købt dem.

I begge tilfælde skal de nye aktier tegnes i perioden fra 28. september til 9. oktober 2020. Bemærk at deadline for tilbagemelding til din bank kan ligge tidligere end dette tidspunkt.

Udbuddet
AaB A/S udbyder 1.333.336 stk. nye aktier a nominelt 10 kr., med fortegningsret for AaB A/S’ eksisterende aktionærer, svarende til op til nominelt 13.333.360 kr.

Tegningskurs
De nye aktier tegnes til 40 kr. pr. aktie a nominelt 10 kr.

Tegningsforhold
AaB A/S’ eksisterende aktionærer har fortegningsret til de nye aktier i forholdet 1:4, således at aktionærerne
for hver én eksisterende aktie har ret til at tegne fire nye aktier a nominelt 10 kr.

Tegningsperiode
Tegningsperioden løber fra 28. september til 9. oktober 2020 kl. 17.00, begge dage inklusive.

Tildeling af tegningsretter
Aktionærer tildeles fire tegningsretter i VP SECURITIES A/S for hver eksisterende aktie i AaB A/S. For at tegne en ny aktie skal der anvendes én tegningsret. Retten til at tegne nye aktier tilkommer de aktionærer, der 25. september 2020 ved daglig opdatering er registreret i VP SECURITIES A/S som aktionær i AaB A/S.

Handel med tegningsretter
Handel med tegningsretter til tegning af nye aktier finder sted på Nasdaq Copenhagen A/S i perioden fra 24. september til 7. oktober 2020, begge dage inklusive.

Betaling og levering
I tegningsperioden vil de nye aktier løbende blive udstedt og tildelt gennem VP SECURITIES A/S, efter betaling af tegningskursen og udnyttelse af tegningsretter.

Notering på Nasdaq Copenhagen A/S
De nye aktier er godkendt til optagelse til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S med forventet første noteringsdag 19. oktober 2020.

Forhåndstilsagn
Tegning af de nye aktier er ikke garanteret. AaB A/S har modtaget tegningstilsagn for tegning af i alt 510.872 stk. nye aktier, svarende til 20,4 mio. kr. i kursværdi. Heraf har medlemmer af AaB A/S’ bestyrelse, direktion samt ledende
medarbejdere afgivet forhåndstilsagn om tegning af i alt 213.734 stk. nye aktier, svarende til 8,5 mio. kr.

Aktieudstedende institut
Spar Nord Bank A/S er aktieudstedende institut for AaB A/S og er bemyndiget til at udstede de nye aktier gennem VP SECURITIES A/S.