Talentkodeks

I AaB Akademiet har vi nogle helt klare forventninger til spillernes indstilling og adfærd - både på og udenfor banen. Disse forventninger har vi valgt at synliggøre i et kodeks for vores akademi-spillere.

 1. at man arbejder seriøst og målrettet med både skole og fodbold

 2. at man prioriterer sin fodboldudvikling højt og tager de valg, der er nødvendige for, at man kan deltage i træning og kamp

 3. at man holder sig orienteret og altid møder til tiden samt melder afbud, hvis man er syg eller på anden vis forhindret i at møde op

 4. at man er KLAR, når man møder op. Det vil sige, at man har styr på sit udstyr, er udhvilet, mæt og mentalt beredt til at lære

 5. at man udviser engagement og spillelyst samt aktivt tager del i sin egen fodboldudvikling

 6. at man opfører sig ordentligt overfor andre og handler til gavn for et godt fællesskab

 7. at man bruger et ordentligt sprog og ikke taler ned til andre - dette både ansigt til ansigt samt på de elektroniske og sociale medier

 8. at man er en god ambassadør for klubben, og at man følger de anvisninger der er udstukket fra klubben

 9. at man bærer det tøj man får udleveret til brug ved lejligheder, der kræver at man repræsenterer klubben

 10. at man udviser Fair Play og respekterer dommerens kendelser

 11. at man ikke ryger eller drikker alkohol i forbindelse med aktiviteter i og omkring klubben

 12. at man ikke benytter sig af ulovlige præstationsfremmende midler

 13. at man ikke spiller eller oddser på kampe i egne rækker

Vi forventer, at alle spillere i AaB Akademiet efterlever dette kodeks. Er dette ikke tilfældet, vil der blive handlet herpå. Alle overtrædelser vil naturligvis blive individuelt vurderet i forhold til den enkelte kontekst.
Gentagne overtrædelser kan betyde, at man helt udelukkes fra AaB Akademiet

'