Træner-/Lederdag

Ligesåvel som vi selv ønsker at blive inspireret, ønsker vi også at inspirere andre til at få skabt et endnu bedre fodboldmiljø ude i de nordjyske fodboldklubber.

Hvert halvår afholder Fælles Nordjysk Fodboldsamarbejde Træner-/Lederdag, hvor alle Partnerklubbers trænere, ledere samt udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer er inviteret med. I efteråret afholdes Træner-/Lederdag på en hverdagsaften, mens den i foråret afholdes i en weekend.

Træner-/Lederdag er opbygget med en fælles velkomst samt to runder med oplæg. Til hver runde er der flere oplæg, hvor den enkelte træner/leder selv kan forme sin egen Træner-/Lederdag. På den måde får den enkelte træner/ leder de mest brugbare og relevante redskaber med hjem. Derudover er der rig mulighed for at netværke med andre Partnerklubbers trænere/ledere.

Det er gratis at deltage til Træner-/ Lederdag. Halvårligt udsendes der invitation til alle Partnerklubbers klubkontakter samt på Fælles Nordjysk Fodboldsamarbejdes Facebookside. Tilmelding sker via. en online tilmeldingsformular.

 

Kontaktoplysninger

Koordinator
Kenneth Hedegaard
kh@fnfklubsamarbejdet.dk